VN-verdrag: website Gewoon Gelijk

Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap geldt sinds juli 2016 in Nederland. Het is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen.

Drie veranderingen
De website Gewoon Gelijk geeft uitleg over de drie belangrijkste veranderingen als gevolg van de ratificatie van het VN-verdrag. Die veranderingen zijn:

  • Uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
  • Algemene toegankelijkheid wordt de norm.
  • Gemeentelijk beleid moet aansluiten bij het verdrag.

Ga naar https://gewoongelijk.nl/

BRON: Ieder(in)

gewoon gelijk logo