ICF voor Iedereen

In augustus 2022 publiceerde Ieder(in) het artikel ‘Eindelijk een manier om te laten zien hoe jouw ziekte bij jou uitpakt’ naar aanleiding van een interview met Liesbeth Siderius, onze voorzitter.

https://iederin.nl/eindelijk-een-manier-om-te-laten-zien-hoe-jouw-ziekte-bij-jou-uitpakt/

Met ICF maak je duidelijk waar mensen met een beperking in het dagelijks leven fysiek en sociaal tegenaan lopen. De ICF kijkt naar veel meer factoren dan de aandoening alleen. Het maakt zichtbaar wat gunstige of beperkende factoren zijn in de fysieke en sociale omgeving.

ICF kan gebruikt worden om op individueel niveau te kijken wat iemand nodig heeft. Dit kan gedeeld worden met anderen en kan ook internationaal veel opleveren.

Een eerste vragenlijst is gebruikt voor mensen met Shwachman Diamond Syndroom (SDS).
Hieraan is een vervolg gegeven. De ICF-vragenlijst is nu zo herschreven door onze patiëntenorganisatie en Rare Care World dat het door meer mensen gebruikt kan worden. Lezers die reageerden op het artikel en wilden deelnemen aan een vervolgonderzoek hebben een ICF-vragenlijst ingevuld. De rijksuniversiteit Groningen is bezig met het verwerken van de antwoorden. De resultaten worden rond de zomer van 2023 verwacht.