Nuttige adressen:

Het is fijn om websites en organisaties te kennen waar je wat aan kunt hebben.

In willekeurige volgorde:

Ieder(in) – Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
Veel informatie op de site!
Ieder(in) streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.
https://iederin.nl/

Patiëntenfederatie Nederland
Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Zij geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.
https://www.patientenfederatie.nl/

Mijnkwaliteitvanleven.nl
is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert.
Dit is een initiatief van de Nederlandse Patienten Federatie.
https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/

Alles over gezondheid en zorg
KiesBeter.nl is een openbare zorgportal. Deze site is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van kiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied.
www.kiesbeter.nl

Weten wat je recht is als patiënt:
Krijgt u zorg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis? Dan heeft u recht op duidelijke informatie en inzage in uw medisch dossier. U mag een behandeling of een bepaald medicijn weigeren en u heeft ook recht op een second opinion. Bent u ontevreden over de manier waarop een zorgverlener of zorgverzekeraar u behandelt? U kunt dan een klacht indienen.

Lees hier de informatie van het Ministerie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht

Wajong
Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken. Zij hebben recht op Wajong als ze aan de voorwaarden voldoen. Tussen 2015 en 2018 bekijkt UWV welke Wajongers met een uitkering van voor 2015 kunnen werken. Wie kan werken, krijgt hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong

Ondersteuning dicht bij huis
MEE is er voor mensen die door een chronische ziekte of beperking problemen ervaren waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen meedoen. Deze onafhankelijke instantie geeft ondersteuning op alle terreinen van het dagelijks leven. Of het nu gaat om werk, inkomen, vakantie, omgang met kinderen, persoonlijke of juridische problemen. Kijk op de website voor het MEE-adres bij u in de buurt.
www.mee.nl

Weesgeneesmiddelen
Weesgeneesmiddelen zijn medicijnen die gemaakt worden voor zeldzame aandoeningen.
www.weesgeneesmiddelen.nl

Op eigen benen
Op de website opeigenbenen.nu vind je informatie van en over jongeren met chronische aandoeningen en/of een functiebeperking die overstappen naar de volwassenenzorg: wat komt daar allemaal bij kijken. Lees dit hier.

Afdelingen Klinische Genetica in ziekenhuizen
Bij de afdelingen Klinische Genetica van de academische ziekenhuizen wordt advies over erfelijkheid gegeven en erfelijkheidsonderzoek gedaan. Op de website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), de beroepsvereniging van klinisch genetici, staat een actuele lijst van afdelingen klinische genetica.
www.vkgn.org

Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA)
Bij de landelijke belangenbehartiger voor mensen met een arbeidsbeperking vindt u onder meer brochures, nieuws en informatie over regelgeving.
www.lva-nederland.nl

Sterk naar Werk
Projectsite van VraagWelder met links naar naar nuttige publicaties, tips en handige lijstjes om de zieke werknemer te ondersteunen.
www.ziekenmondig.nl

Handicap studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap
De website ‘naar het reguliere basisonderwijs met een beperking’ is de derde ‘loot’ aan de nieuwe portal www.onderwijsenhandicap.nl en geeft informatie over het volgen van regulier basisonderwijs met een beperking.
www.handicap-studie.nl 

Blik op Werk
Op deze site kunt u zoeken naar bedrijven die gespecialiseerd zijn in reïntegratie, loopbaanbegeleiding, en arbodienstverlening.
Stichting Blik op Werk beheert ook een keurmerk voor dienstverleners.
www.blikopwerk.nl

Reïntegratie kiezen
Onderstaande websites bieden informatie en verschaffen nieuws over reintegratie. Met een overzicht van re-integratiebureaus.
www.reintegratiekiezen.nl

Erfocentrum 
Bij de helpdesk van het Erfocentrum – de Erfolijn – kunt u terecht met vragen over erfelijkheid en gezondheid. Het Erfocentrum is een nationaal kennis- en voorlichtingscentrum opgericht door de VSOP (Vereniging Samenwerkende Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties).
www.erfocentrum.nl