Internationale SDS-Congres Cambridge

UITGESTELD NAAR EIND 2021

Het organisatiecomité volgt de gezondheidssituatie over de hele wereld om het 10e Internationale wetenschappelijk congres Shwachman-Diamond Syndrooom nieuw in te plannen. Huidige planning is nu eind 2021.  

Het internationale wetenschappelijk congres SDS wordt om de twee jaar georganiseerd. Het is het enige multidisciplinaire forum specifiek gewijd aan SDS.

Vanwege het coronavirus (COVID-19) is het congres tweemaal uitgesteld (april 2020 en maart 2021).

De website wordt te zijner tijd geactualiseerd: http://www.sdscongresscambridge.com

Artsen/onderzoekers, wetenschappers, medische studenten uit de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Finland, Canada, Argentinië, Brussel, Denemarken en Frankrijk en komen hier bijeen voor het presenteren, bespreken en verspreiden van het nieuwste onderzoek en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van SDS. Dit via plenaire presentaties, postersessies, interactieve paneldiscussies en workshops. Vertegenwoordigers van de patiëntenorganisaties van over de hele wereld worden ook uitgenodigd om deel te nemen.

Maart 2021