Internationale SDS-Congres Cambridge

UITGESTELD NAAR 2021 (in plaats van 6-9 april 2020)

Het organisatiecomité is verheugd een nieuwe datum aan te kunnen kondigen voor het 10e Internationaal wetenschappelijk congres Shwachman-Diamond Syndroom

Het internationale wetenschappelijk congres van het Shwachman Diamond Syndrome wordt om de twee jaar georganiseerd. Het is het enige multidisciplinaire forum specifiek gewijd aan SDS.

Vanwege het coronavirus (COVID-19) is het congres een jaar uitgesteld.

De website wordt te zijner tijd geactualiseerd: http://www.sdscongresscambridge.com

Artsen/onderzoekers, wetenschappers, medische studenten uit de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Finland, Canada, Argentinië, Brussel, Denemarken en Frankrijk en komen hier bijeen voor het presenteren, bespreken en verspreiden van het nieuwste onderzoek en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van SDS. Dit via plenaire presentaties, postersessies, interactieve paneldiscussies en workshops. Vertegenwoordigers van de patiëntenorganisaties van over de hele wereld worden ook uitgenodigd om deel te nemen.

Maart 2020