Correspondentie

BestandJaar NaamLink
2023Aan Ministerie VWS en Tweede Kamer over secundair datagebruik
d.d. 30 mei 2023
Download
2019Aan Ministerie VWS en Tweede Kamer over elektronische gegevensuitwisseling in de zorgDownload
2019Voorbeeldbrief Aanvraag vergoeding vitamine ADEK door specialistDownload
2014Brief d.d. 29-08-14 – aan gemeente Wijdemeren over de Jeugdzorg vanaf 2015Download
2014Brief d.d. 08-05-14 – aan NFU over de lijst ‘Weesziekten'(door vijf patiëntenorganisaties)Download
2014Brief d.d. 18-04-14 – aan Ministerie VWS, Download
2013Brief d.d. 10-10-13 – aan Ministerie VWS (door vijf patiëntenorganisaties)DownloadBekijk zienswijze
2013Brief d.d. 20-09-13 – aan Ministerie VWS,Download
2013Brief d.d. 15-05-13 – aan Ministerie VWSDownload
2012Brief d.d. 17-11-12 – aan Ministerie VWSDownload
2012Brief d.d. 06-04-12 – aan Ministerie VWSDownload
2012Brief d.d. 08-01-12 – aan Ministerie VWSDownload