Correspondentie

BestandJaar NaamLink
2019 aan Ministerie VWS en Tweede Kamer over elektronische gegevensuitwisseling in de zorgDownload
2019Voorbeeldbrief Aanvraag vergoeding vitamine ADEK door specialistDownload
2014Brief d.d. 29-08-14 – aan gemeente Wijdemeren over de Jeugdzorg vanaf 2015Download
2014Brief d.d. 08-05-14 – aan NFU over de lijst ‘Weesziekten'(door vijf patiëntenorganisaties)Download
2014Brief d.d. 18-04-14 – aan Ministerie VWS, Download
2013Brief d.d. 10-10-13 – aan Ministerie VWS (door vijf patiëntenorganisaties)DownloadBekijk zienswijze
2013Brief d.d. 20-09-13 – aan Ministerie VWS,Download
2013Brief d.d. 15-05-13 – aan Ministerie VWSDownload
2012Brief d.d. 17-11-12 – aan Ministerie VWSDownload
2012Brief d.d. 06-04-12 – aan Ministerie VWSDownload
2012Brief d.d. 08-01-12 – aan Ministerie VWSDownload