Donateur worden Hieronder vindt u informatie over donateur worden,
gezinslidmaatschap, ANBI en meer...

ANBI

Aan Shwachman Syndroom Support is de ANBI-status toegekend. Deze ANBI-status heeft zowel voor de patiëntenorganisatie als voor de donateurs voordelen. Zo zijn giften en donaties in bepaalde gevallen een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie ook www.anbi.nl

Naam Organisatie: 

Shwachman Syndroom Support Holland, een patiëntenbelangenorganisatie. Wij zijn een stichting, dat wil zeggen een non-profit organisatie (geen winstoogmerk), die streeft naar een bepaald doel (zie de tab Informatie).

Registratie Kamer van Koophandel:
KvK-nummer: 060876684

RSIN/Fiscaalnummer: 
NL/8160.48.228/B01

Jaarstukken:

Financieel verslag 2020
Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2018

Activiteitenverslagen:

Activiteitenverslag 2020

Contactgegevens

Shwachman Syndroom support Holland
Secretariaat:
Molenring 113
2741 MZ Waddinxveen

E-mail:
info@shwachman.nl

Meer informatie: