Gezinslidmaatschap

Voor patient en ouders/verzorgers (gezinsleden)

Voor dit gezinsdonateurschap hanteren wij een bedrag van 2 x € 25 per jaar, in totaal dus €50 per gezin.
Voor onze subsidie van VWS zijn wij afhankelijk van minimaal 100 donateurs en daarbij geldt het aantal transacties!
Als u vragen hierover heeft, mail dan gerust naar info@shwachman.nl.

We brengen Shwachman-betrokkenen met elkaar in contact. Telefonisch, via internet en via onze contactbijeenkomsten. U kunt deelnemen aan de jaarlijkse familiedag of lotgenotenbijeenkomst zonder verdere kosten. We behartigen de belangen door samenwerking met andere patiëntenverenigingen en organisaties.

Donatie

Contactgegevens

Shwachman Syndroom support Holland
Secretariaat:
Molenring 113
2741 MZ Waddinxveen

E-mail:
info@shwachman.nl

Meer informatie: