In memorium

In memorium

Dr W.B. de Greve

5 februari 1945 – 5  augustus 2013.

 

De heer De Greve was  de voorzitter van onze adviesraad. Hij heeft sinds 2001 geheel  belangeloos ons als onafhankelijk voorzitter van de  adviesraad  gesteund. Van zijn brede ervaring met de organisatie van de zorg hebben wij dankbaar gebruik gemaakt. In de eerste plaats hielp hij bij het aanvragen van de officiële status als PG-organisatie, waardoor wij subsidie van het rijk ontvangen. Werkconferenties werden belegd om een binding te krijgen  met de zorgverleners. Reeds in 2004 hebben wij met hem getracht een ‘virtueel’ expertisecentrum op te zetten waar deskundigen uit verschillende academische ziekenhuizen zouden kunnen samenwerken. Een internationale adviesraad kwam tot stand. Hij heeft in de jaren van zijn voorzitterschap de fundamenten gelegd voor hetgeen waar we nu invulling aan geven. In herinnering aan hem zullen wij met vallen en opstaan deze ingeslagen weg continueren.