Jeugdzorg / Gemeente / Belangenbehartiging

Met de komst van de Jeugdwet in 2015 krijgen de gemeenten er een taak bij en zijn zij verantwoordelijk voor passende ondersteuning, hulp en zorg voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische en of zeldzame ziekte en hun ouders. De zorg vanuit de AWBZ vervalt. De nieuwe wet roept veel vragen op. Zo heeft onze voorzitter een brief geschreven aan de gemeente Wijdemeren als belangenbehartiger van Shwachman. De transitie Jeugdzorg is in alle gemeenten in Nederland actueel. De nieuwe wet baart ook ons grote zorgen. Lees hier de vele vragen die er zoal zijn.