20-jrg. Jubileumsymposium 30 juni 2018

Dit jaar bestaan wij 20 jaar, mede dankzij de steun en betrokkenheid van velen. In 20 jaar is er veel gebeurd. De samenleving verandert. Medische richtlijnen en de kwaliteit van de zorg worden belangrijk. Steeds meer wordt geluisterd naar de stem van de patiënt. Hoewel mensen met Shwachman Diamond Syndrome (SDS) wel patiënten zijn in het ziekenhuis, daarbuiten doen zij graag volwaardig mee als ieder ander.

Het symposium vond plaats op zaterdagmiddag 30 juni in Zeist. 

Tijdens het Jubileumsymposium zijn zo veel mogelijk aspecten van Shwachman Diamond Syndroom belicht. Door vele professionals zijn interessante en leerzame presentaties gehouden.